Αιμόπτυση

Ως αιμόπτυση ονομάζεται η αποβολή αίματος με τον βήχα, που έχει την προέλευσή της από την αναπνευστική οδό, κάτω από το λάρυγγα. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση στη διάγνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αίμα προέρχεται από τη στοματική κοιλότητα, τον ρινοφάρυγγα ή το πεπτικό σύστημα (ψευδο-αιμόπτυση και αιματέμεση αντίστοιχα).

Η πιο συχνή αιμόπτυση σχετίζεται με κάποια λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία συνήθως είναι μικρής έντασης και αυτοπεριοριζόμενη. Συνήθως σχετίζεται με τη βρογχεκτασία και με τους καπνιστές που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα. Πέρα από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού (βρογχίτιδα, πνευμονία), υπάρχουν και σοβαρές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αιμόπτυση, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, η φυματίωση, η πνευμονική εμβολή, το πνευμονικό οίδημα (αφρώδη, ροδόχροα πτύελα).

Ποια είναι η αντιμετώπιση της αιμόπτυσης;

Η εύρεση μικρών ιχνών αίματος στα πτύελα είναι αρκετά συνηθισμένη και δεν απαιτεί ειδικές θεραπείες. Ωστόσο η αιμόπτυση είναι ένα ανησυχητικό γεγονός που χρήζει περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών της και εν συνεχεία για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας λοίμωξης του αναπνευστικού και συνδυάζεται με βήχα, τότε βοηθάει η καλή ενυδάτωση και η καταπολέμηση του βήχα με κάποια συνιστώμενη αγωγή.