Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση είναι μια τεχνική ενδοσκόπησης, μία μέθοδος δηλαδή που επιτρέπει την οπτική εξέταση των αεραγωγών του αναπνευστικού συστήματος. Η εξέταση γίνεται με την εισαγωγή, συνήθως μέσω της ρινικής οδού και υπό τοπική αναισθησία, ενός κατάλληλου εύκαμπτου σωλήνα (βρογχοσκόπιο), το οποίο προωθείται εντός της τραχείας και των βρόγχων και αποκαλύπτει τη μορφολογία των τοιχωμάτων τους. Τα συχνότερα παθολογικά ευρήματα μιας βρογχοσκόπησης είναι σημεία αιμορραγίας ή φλεγμονής και ξένα σώματα ή μάζες εντός των αεραγωγών. Κατά τη διαδικασία της βρογχοσκόπησης συνήθως γίνεται λήψη διάφορων βιολογικών υλικών από τον ασθενή (βιοψίες, εκπλύματα, καλλιέργειες), τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε κατάλληλους εργαστηριακούς ιατρούς (ανατομο-παθολόγους, κυτταρολόγους, βιοπαθολόγους) για μικροσκοπική και βιοχημική εξέταση. Η βρογχοσκόπηση είναι μια μικρο-επεμβατική πράξη με συγκεκριμένες ενδείξεις, χρήσιμη για να διαμορφωθεί ή να επιβεβαιωθεί μια διάγνωση.

Πρόκειται σχετικά για μια ασφαλή μέθοδο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζόμενων δεν έχει παρουσιάσει καμιά σοβαρή επιπλοκή έπειτα από την παρέμβαση αυτή. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση ο εξεταζόμενος ενδεχομένως να αισθανθεί ένα μικρό ερεθισμό στη μύτη και στο λαιμό ή κάποια βραχνάδα στη φωνή, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν μια ημέρα. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν κάποια σημάδια κόπωσης, υπνηλίας ή καρδιακών αρρυθμιών, τα οποία είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα λόγω της χορήγησης του ηρεμιστικού φαρμάκου που προηγήθηκε.

Για ποιο λόγο γίνεται η βρογχοσκόπηση;

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται για διάφορους λόγους. Οι συνήθεις ενδείξεις που ο πνευμονολόγος θα συστήσει τη μέθοδο της βρογχοσκόπησης είναι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις βήχα, βήχας που συνοδεύεται από αιμόπτυση ή και όταν εντοπίζονται ευρήματα σκιών σε ακτινογραφίες θώρακος (όγκοι σε κάποιον βρόγχο, υπόνοιες καρκίνου του πνεύμονα κ.ά.).