Γνωματεύσεις αναλωσίμων

Εκδίδονται γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών (τραχειοστόματα, καθετήρες αναρρόφησης, γάζες κτλ) για ασθενείς με αναπνευστήρα.