Γνωματεύσεις αναπνευστικών συσκευών

Εκδίδονται, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, γνωματεύσεις για τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών (CPAP, BiPAP, αναπνευστήρες), νεφελοποιητών (για χορήγηση αναπνευστικών φαρμάκων) και συσκευών αναρρόφησης πτυέλων.