Γνωματεύσεις αναπνευστικών συσκευών

Στις περιπτώσεις που ο πνευμονολόγος κρίνει απαραίτητη τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών, μπορεί να εκδώσει μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, γνωματεύσεις για τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών (CPAP, BiPAP, αναπνευστήρες), νεφελοποιητών (για χορήγηση αναπνευστικών φαρμάκων) και συσκευών αναρρόφησης πτυέλων. Οι συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αναλώσιμα υλικά που δικαιούνται και για τον τρόπο χορήγησής τους είτε από το ασφαλιστικό τους ταμείο είτε από το θεράποντα ιατρό τους.