Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) αφορά την υγειονομική υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Μέσω της επιτροπής των ΚΕ.Π.Α. καθορίζεται i) το ποσοστό αναπηρίας για σύνταξη  ή επίδομα αναπηρίας και ii) το ποσοστό αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. Μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που χρειάζονται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο, είναι απαραίτητο να προσκομίσει τον Εισηγητικό Φάκελο, ο οποίος συμπληρώνεται από τον ιατρό της προέχουσας πάθησης.

Ο πνευμονολόγος αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου, που απαιτείται για τις γνωματεύσεις αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για τις παθήσεις του αναπνευστικού.