Γνωματεύσεις οξυγονοθεραπείας

Εκδίδονται γνωματεύσεις για τη χορήγηση συμπυκνωτή οξυγόνου ή την παροχή υγρού οξυγόνου στο σπίτι μέσω των ασφαλιστικών ταμείων.