Διακοπή καπνίσματος

Το κάπνισμα είναι μια βλαβερή συνήθεια και αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας στις σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) πρόκειται για μια σοβαρή χρόνια ασθένεια και ο καπνιστής πολλές φορές αντιμετωπίζεται ως ασθενής που χρειάζεται ιατρική βοήθεια και παρέμβαση. Η χρήση του καπνού ανήκει στις εθιστικές και εξαρτησιογόνες ουσίες και συνδέεται με μια ποικιλία σοβαρών νοσημάτων και αναπηρίας, οι οποίες μειώνουν την ποιότητα ζωής και αυξάνουν το κοινωνικό κόστος.

Λόγω της ψυχολογικής και σωματικής εξάρτησης που προκαλεί η συνήθεια του καπνίσματος, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διακοπή του. Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να σταματήσουν ή να μειώσουν τη χρήση του καπνού, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό υποτροπής σε όσους κατάφεραν για κάποιο χρονικό διάστημα να το διακόψουν. Για το λόγο αυτό η διακοπή του καπνίσματος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση, με ψυχολογική και φαρμακολογική υποστήριξη αν χρειαστεί. Η μεγάλη δυσκολία στη διακοπή του καπνίσματος έγκειται στην εθιστική και ψυχοτρόπο ουσία, που είναι η νικοτίνη.

Ποιες είναι οι συνέπειες του καπνίσματος στα πνευμόνια;

Μία από τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου είναι η βλάβη που προκαλεί στους πνεύμονες. Γενικά με το κάπνισμα προκαλείται φλεγμονή στους αεραγωγούς. Με το πέρασμα του χρόνου οι μεγάλοι αεραγωγοί παράγουν περισσότερη βλέννα και αυτό επιφέρει ως αποτέλεσμα τον χρόνιο βήχα. Ο βήχας συνήθως είναι παραγωγικός δημιουργώντας φλέγματα. Ο βήχας αυτός σχετίζεται με τη χρόνια βρογχίτιδα και αποτελεί μέρος της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Υπάρχει σταδιακή καταστροφή στους θύλακες αέρα (κυψελίδες) των πνευμόνων. Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έχουν συσχετίσει το κάπνισμα με υψηλό ποσοστό εμφάνισης άσθματος, Συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης του άσθματος είναι δύο με τρεις φορές υψηλότερη στους καπνιστές. Επίσης, έχει συσχετιστεί και με υψηλό ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Γενικότερα, το κάπνισμα επιβαρύνει το αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας μια σειρά από ενοχλητικά συμπτώματα όπως η δυσκολία στην αναπνοή, εύκολη κόπωση, χαμηλή ενέργεια, βήχα, διαταραχές του ύπνου κ.ά.

Πως μπορώ να διακόψω τη συνήθεια του καπνίσματος;

Όταν κάποιος αναζητεί ιατρική βοήθεια και υποστήριξη, έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος. Ο ειδικός είναι κατάλληλος να σας ενημερώσει και να σας παρέχει εκπαίδευση για όλες τις συνέπειες και όλα τα στάδια που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό βοηθάει το άτομο να έχει την απαραίτητη γνώση και έλεγχο της σωματικής και ψυχικής του κατάστασης. Επίσης, ο ειδικός θα διενεργήσει ιατρικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει επηρεαστεί το αναπνευστικό σύστημα. Στη συνέχεια υπάρχει τακτική ιατρική παρακολούθηση, ενδεχομένως να χορηγηθεί φαρμακευτική βοήθεια και υπάρχει συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση.