Επίσκεψη στο σπίτι – σε κλινική

Όταν η μεταφορά του/της ασθενούς έχει δυσκολίες, παρέχεται η δυνατότητα της εξέτασης με επίσκεψη στο σπίτι ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Σχεδόν όλες οι δυνατότητες για μια επαρκή πνευμονολογική εκτίμηση προσφέρονται και εκτός του χώρου του ιατρείου, συμπεριλαμβανόμενης και της διαδικασίας της σπιρομέτρησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς που έχουν τραχειοστομία και αναπνευστήρα, υπάρχει η δυνατότητα τακτικής παρακολούθησης και πέρα από τα όρια του αστικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.