Επίσκεψη στο σπίτι – σε κλινική

Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να δυσχεραίνουν τη μεταφορά και μετακίνηση του ασθενούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα η κλινική εξέταση να πραγματοποιηθεί είτε στον ίδιο τον χώρο του ασθενή με επίσκεψη του γιατρού στο σπίτι είτε στο νοσηλευτικό ίδρυμα που βρίσκεται. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενούς και η περαιτέρω επιβάρυνση που μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του. Για μια επαρκή πνευμονολογική εκτίμηση, ο πνευμονολόγος έχει σχεδόν όλα τα μέσα και τις δυνατότητες που χρειάζεται ώστε να αξιολογήσει μια κατάσταση ακόμη και εκτός του χώρου του ιατρείου, συμπεριλαμβανόμενης και της διαδικασίας της σπιρομέτρησης. Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τραχειοστομία και αναπνευστήρα, υπάρχει η δυνατότητα της τακτικής παρακολούθησης και πέρα από τα όρια του αστικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.