Εργομετρία

Η εργομετρία, ή αλλιώς καρδιο-πνευμονική δοκιμασία κόπωσης, είναι μια εξέταση κατά την οποία παρακολουθείται με λεπτομέρεια και ταυτόχρονα η ανταπόκριση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος στην άσκηση. Η εξέταση γίνεται με τη χρήση ενός μέσου για την εκπόνηση γνωστής έντασης έργου (ειδικό στατικό ποδήλατο ή κυλιόμενος τάπητας) και με τη μέτρηση πολλών φυσιολογικών παραμέτρων της ή του ασθενή (καρδιογράφημα, αρτηριακή πίεση, κορεσμός οξυγόνου, όγκος αναπνοής, συγκεντρώσεις αναπνεόμενων αερίων κτλ) κατά την άσκηση. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για το μεταβολισμό και τα πιθανά αίτια που ενδεχομένως περιορίζουν τη δυνατότητα άσκησης. Η εργομετρία έχει εφαρμογή στη διαφορική διάγνωση της δύσπνοιας, στην προεγχειρητική εκτίμηση, στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προπόνησης των αθλητών, στην εκτίμηση της θεραπείας και της πορείας των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, στη διάγνωση του άσθματος που προκαλείται από την άσκηση.