Εργομετρία

Η εργομετρία ή αλλιώς καρδιο-πνευμονική δοκιμασία κόπωσης είναι μια εξέταση κατά την οποία παρακολουθείται η ανταπόκριση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος στην άσκηση. Ουσιαστικά μέσω αυτής της δοκιμασίας παίρνουμε λεπτομερείς πληροφορίες για τη λειτουργία αφενός της καρδιάς και των πνευμόνων και αφετέρου για το σύνολο του οργανισμού, τόσο κατά την ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη και πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μέσου για την εκπόνηση γνωστής έντασης έργου (ειδικό στατικό ποδήλατο ή κυλιόμενος τάπητας) και με τη μέτρηση πολλών φυσιολογικών παραμέτρων της ή του ασθενή (καρδιογράφημα, αρτηριακή πίεση, κορεσμός οξυγόνου, όγκος αναπνοής, συγκεντρώσεις αναπνεόμενων αερίων κτλ) κατά την άσκηση. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για το μεταβολισμό και τα πιθανά αίτια που ενδεχομένως περιορίζουν τη δυνατότητα άσκησης.

Για ποιο λόγο συστήνεται η εργομετρία;

Η εργομετρία έχει εφαρμογή στη διαφορική διάγνωση της δύσπνοιας, στην προεγχειρητική εκτίμηση, στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προπόνησης των αθλητών, στην εκτίμηση της θεραπείας και της πορείας των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και στη διάγνωση του άσθματος που προκαλείται από την άσκηση.