Εφαρμογές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού

Ο μηχανικός αερισμός αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται κάποια μηχανική συσκευή προς ενίσχυση ή ολική αντικατάσταση του αερισμού του ασθενούς. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία μπορεί να προκύψει από διάφορες παράγοντες. Βάσει της κλινικής κατάστασης του εξεταζόμενου και των τιμών που προκύπτουν από τη μέτρηση των αερίων του αίματος, ο πνευμονολόγος θα συστήσει αν κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.

Ο μηχανικός αερισμός στοχεύει στη βελτίωση της ανταλλαγής των αερίων (αναστροφή της υποξαιμίας, αποτροπή της οξείας αναπνευστικής οξέωσης), στην αποτροπή της αναπνευστικής δυσπραγίας (μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου από τους αναπνευστικούς μυς, αναστροφή της κόπωσης των αναπνευστικών μυών) και στη βελτίωση της σχέσης αερισμού-αιμάτωσης. Γενικά ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός βοηθάει το άτομο για πλήρη αναπνοή και συντελεί στη διατήρηση επαρκούς παροχής οξυγόνου στο σώμα. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο σπίτι και στο νοσοκομείο.