Μεταφορά με ασθενοφόρο

Η βασική ανάγκη για μεταφορά με ασθενοφόρο προκύπτει σε μια έκτακτη και επείγουσα ανάγκη του ατόμου, όπου χρειάζεται να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ή να εκτιμηθεί άμεσα η υγεία του. Η μεταφορά του ασθενή προς το νοσοκομείο ή την κλινική είναι απαραίτητο να γίνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο ασθενοφόρο υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό και όλος ο απαραίτητος ιατρικός και τεχνολογικός εξοπλισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των αεραγωγών, η ακινητοποίηση και η χορήγηση υγρών στον ασθενή.

Αν αισθανθείτε ξαφνική ή ραγδαία επιδείνωση ή αλλαγή στην κατάσταση της υγείας σας, απευθυνθείτε άμεσα στο θεράποντα ιατρό σας ή καλείτε απευθείας το ΕΚΑΒ.