Νευρομυϊκά νοσήματα

Οι νευρομυϊκές παθήσεις αναφέρονται σε μια μεγάλη ετερογενή ομάδα νοσημάτων που προσβάλλουν το μυϊκό και νευρικό σύστημα. Συνήθως τα αίτια εμφάνισής τους σχετίζονται με γενετικό, μεταβολικό ή φλεγμονώδες υπόβαθρο. Στην ιατρική βιβλιογραφία καταγράφονται πάνω από 100 διαφορετικές μορφές. Μερικές από αυτές είναι η νόσος του Parkinson, η σκλήρυνση κατά πλάκας, οι πολυνευροπάθειες, οι μυασθένεις (πχ. τύπου Gravis), η νόσος του κινητικού νευρώνα κ.ά.

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα νευρομυϊκά νοσήματα ποικίλλουν ανάλογα με τη διάγνωση και το βαθμό σοβαρότητας έχοντας μια προοδευτική επιδείνωση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αν και μπορεί να παρουσιάζονται διαφορετικά νοσολογικά συμπτώματα, ωστόσο έχουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια κατάληξη. Στα νευρομυϊκά νοσήματα επηρεάζεται και το αναπνευστικό σύστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια να εμφανίζεται αδυναμία των μυών της αναπνοής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ή να μεταβάλλεται ο έλεγχος της αναπνοής, να προκαλείται αναπνευστική δυσχέρεια και γενικότερα να υπάρχει περιορισμός της πνευμονικής λειτουργίας.