Νοσηλεία σε ΜΕΘ

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν το ειδικό τμήμα ενός Νοσοκομείου ή μιας Κλινικής, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής. Η ΜΕΘ εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο ή βρίσκονται σε μια οξεία και επικίνδυνη κατάσταση. Μια ΜΕΘ είναι πλήρως εξοπλισμένη από όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν άμεσα στις επείγουσες ανάγκες του ασθενή. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα στη ΜΕΘ είναι η αντιμετώπιση, ο έλεγχος και η διαχείριση του αναπνευστικού συστήματος. Για το λόγο αυτό η παρουσία του πνευμονολόγου είναι ζωτικής σημασίας.

Η παρακολούθηση ενός ασθενή στη ΜΕΘ από τον πνευμονολόγο προϋποθέτει τον έλεγχο της συχνότητας και του τύπου των αναπνοών, τον κορεσμό του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο, το εκπνεόμενο CO2, τα αέρια του αρτηριακού αίματος και τον έλεγχο του αναπνευστήρα (μηχανικό αερισμό).

Ο κ. Χαβούζης Νικόλαος έχοντας την ειδικότητα του Εντατικολόγου – Πνευμονολόγου συνεργάζεται με κλινικές αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την παρακολούθηση των ατόμων που χρήζουν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.