Οξυμετρία

Η οξυμετρία είναι μια πολύ απλή, σύντομη και ανώδυνη εξέταση, με την οποία γίνεται εκτίμηση του επιπέδου του οξυγόνου που περιέχεται στο αρτηριακό αίμα. Η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση λέγεται παλμικό οξύμετρο και τοποθετείται για μερικά δευτερόλεπτα στο δάχτυλο του χεριού. Η οξυμετρία συμπληρώνει την πνευμονολογική κλινική εξέταση, καθώς αποτελεί έναν έμμεσο δείκτη της αποτελεσματικότητας της πνευμονικής λειτουργίας. Η νυχτερινή οξυμετρία είναι μια συνεχόμενη ηλεκτρονική καταγραφή που παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της αναπνοής κατά το νυχτερινό ύπνο και αποτελεί ένα από τα μετρούμενα μεγέθη της μελέτης ύπνου.

Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της οξυμετρίας είναι η μειωμένη ροή του αίματος προς τα περιφερικά αγγεία (αγγειοπάθειες), όταν υπάρχει σοβαρή αναιμία, τα ψυχρά άκρα ή η εφίδρωση της περιοχής, το κάπνισμα, το βερνίκι νυχιών και η πρόσφατη χορήγηση σκιαγραφικού.

Οι τιμές που θεωρούνται φυσιολογικές είναι όταν υπάρχει ένδειξη άνω του 96%. Όταν η ένδειξη είναι 92% ή λιγότερο, τότε υποδηλώνει υποξαιμία, ενώ η ένδειξη από 89% και κάτω υποδηλώνει αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται να εκτιμηθεί άμεσα από τον πνευμονολόγο στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος αναστρέψιμος παράγοντας.