Παρακέντηση πλευριτικού υγρού

Η πλευριτική συλλογή είναι μια παθολογική συγκέντρωση υγρού στο χώρο μεταξύ των πνευμόνων και του θωρακικού τοιχώματος. Οι παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν πλευριτικές συλλογές είναι πολλές και η λήψη δείγματος πλευριτικού υγρού βοηθά στη διαλεύκανση της αιτιολογίας μιας πλευριτικής συλλογής. Συνήθως οι συχνότερες αιτίες που την προκαλούν είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, ο καρκίνος του πνεύμονα, οι λοιμώξεις, η πνευμονία κ.ά. Το κυρίως σύμπτωμα που εμφανίζει ο ασθενής είναι η δύσπνοια, καθώς ο θώρακας ευρίσκεται σε περιορισμένο χώρο λόγω των πλευρών.

Όταν η ποσότητα του πλευριτικού υγρού είναι ικανή, ο περιορισμός που επιφέρει στην αναπνευστική λειτουργία μπορεί να προκαλέσει αίσθημα δύσπνοιας στον ασθενή και τότε, εκτός από τη λήψη δείγματος προς εξέταση, συνήθως γίνεται ταυτόχρονα και απομάκρυνση του συνόλου ή μέρους του υγρού (εκκενωτική παρακέντηση). Η διαδικασία ξεκινά με τη χρήση υπερήχων, για την εντόπιση της βέλτιστης ασφαλoύς θέσης για την παρακέντηση. Στη συνέχεια χορηγείται τοπική αναισθησία στο σημείο και εισάγεται ένας μικρο-καθετήρας μέσω του οποίου αναρροφάται το πλευριτικό υγρό. Πριν τη διενέργεια της παρακέντησης γίνονται κάποιες απλές εξετάσεις αίματος ενώ τα δείγματα που λαμβάνονται εξετάζονται στη συνέχεια από ειδικούς εργαστηριακούς ιατρούς (κυτταρολόγους, βιο-παθολόγους). Είναι μια παρέμβαση κατά την οποία δεν απαιτείται συνήθως να παραμείνει ο ασθενής εντός του νοσοκομείου και μπορεί να πάει σπίτι του την ίδια μέρα της εξέτασης.