Παρακολούθηση ασθενών σε μηχανικό αερισμό (αναπνευστήρα)

Ο μηχανικός αερισμός αφορά την υποστήριξη της αναπνοής του ανθρώπου με μηχανικό τρόπο, που εκπονείται με τη χρήση αναπνευστήρα. Ουσιαστικά ο μηχανικός αερισμός ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες που χρήζει ο ασθενής, από την υποστήριξη κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου και τη μετεγχειρητική υποστήριξη μέχρι τη μακροχρόνια υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μηχανικός αερισμός παρέχει τον απαραίτητο αερισμό, με ένα απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, και παρέχει ουσιαστική υποστήριξη ή διευκόλυνση της αυτόματης αναπνοής.

Συνήθως σε μηχανικό αερισμό θα υποβληθούν άτομα τα οποία βρίσκονται σε καταστολή ή σε μυϊκή παράλυση όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων ή όταν  δεν επιτελούνται αναπνευστικές προσπάθειες από το ίδιο το άτομο. Επίσης σε περιπτώσεις που το άτομο βρίσκεται σε φαρμακευτική καταστολή, όταν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του ασθενούς και του αναπνευστήρα ή όταν απαιτείται  πλήρης αποφόρτιση των αναπνευστικών μυών. Επομένως, για την εφαρμογή  του μηχανισμού αερισμού κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του πνευμονολόγου, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των ασθενών που τελούν υπό μηχανικό αερισμό.