Παραπεμπτικά εξετάσεων (πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ)

Εκδίδονται παραπεμπτικά για εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες και άλλες εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.