Παραπεμπτικά εξετάσεων (πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ)

Κατόπιν κλινικής εξέτασης από τον πνευμονολόγο ή σε περιπτώσεις τακτικής παρακολούθησης, εκδίδονται παραπεμπτικά για:

  • εξετάσεις αίματος
  • ακτινογραφίες
  • αξονικές τομογραφίες
  • άλλες εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Τα παραπεμπτικά αυτά αφορούν περαιτέρω εξετάσεις και χρησιμεύουν στην ολοκληρωμένη κλινική εικόνα του εξεταζόμενου. Παράλληλα λειτουργούν ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την τελική διάγνωση που θα θέσει ο γιατρός. Οι συμβεβλημένοι μέσω του ΕΟΠΥΥ επιβαρύνονται οικονομικά με ένα μικρό έως μηδενικό ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με την εξέταση ή την κάθε πάθηση.