Πιστοποιητικά υγείας

Ο πνευμονολόγος μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικά υγείας για επαγγελματίες, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, καταδύσεις κτλ.

Το πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με Υπουργική απόφαση εκδίδεται σε όσους απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα (όπως οι χειριστές τροφίμων). Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.