Πνευμονολογική εκτίμηση

H πνευμονολογική εκτίμηση αναφέρεται στις σημαντικές και απαραίτητες εξετάσεις που χρειάζονται να γίνουν για όσους υποφέρουν από παθήσεις του αναπνευστικού (όπως Βρογχικό Άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Διάμεση Πνευμονοπάθεια, καπνιστές, όσοι εργάζονται σε συνθήκες που επιβαρύνουν το αναπνευστικό τους σύστημα), αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να εντάξουν την εξέταση αυτή στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Η έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση πνευμονολογικών παθήσεων και ασθενειών είναι πολύ σημαντική, καθώς δίνεται η δυνατότητα για έγκαιρη παρέμβαση.
Η πνευμονολογική εκτίμηση μπορεί να διαχωριστεί σε απλή και πλήρης. Η απλή περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, τη διάγνωση και την ενδεχόμενη χορήγηση αγωγής, αν και εφόσον απαιτείται. Μια πλήρης εκτίμηση περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, τη σπιρομέτρηση (βρογχομέτρηση, καμπύλη ροής-όγκου, στατικοί και δυναμικοί όγκοι, αντιστάσεις αεραγωγών), την οξυμετρία καθώς και την αξιολόγηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις για να γίνει ακριβής διάγνωση και να αποκλεισθούν άλλοι παθολογικοί παράγοντες, μπορεί να χρειαστεί απεικόνιση ή περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος.

Η πνευμονολογική εκτίμηση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπως:

  • Βρογχικό Άσθμα
  • Αλλεργικά –  Αναπνευστικά Νοσήματα
  • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)
  • Εκτίμηση- Μελέτη απνοιών κατά τον ύπνο
  • Διακοπή Καπνίσματος
  • Διερεύνηση Χρόνιου Βήχα
  • Διερεύνηση Φυματίωσης
  • Πνευμονία – Λοιμώξεις του Αναπνευστικού
  • Διάγνωση –  Διερεύνηση καρκίνου πνευμόνων