Προληπτική ιατρική – εμβολιασμοί

Η προληπτική ιατρική αφορά τη συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας να ελέγξουν, να αποκλείσουν ή ακόμη και να αποτρέψουν την εκδήλωση νοσημάτων που μπορεί να επιβαρύνουν και να βλάψουν το άτομο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόληψη αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την υγεία και η μεγαλύτερη πρόκλησή της είναι να μπορέσει να εκπαιδεύσει τόσο ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο να υιοθετηθούν υγιή πρότυπα διαβίωσης. Στόχος της πρόληψης είναι η αποφυγή του πρώιμου θανάτου, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης, είχε τονίσει τη σημασία της πρόληψης διατυπώνοντας τη φράση «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Διαχωρίζεται στην πρωτογενή πρόληψη, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση και μη εμφάνιση σοβαρών λοιμωδών νόσων με τη χρήση των εμβολιασμών και στη δευτερογενή πρόληψη, η οποία στοχεύει στην έγκαιρη- πρώιμη διάγνωση αποσκοπώντας στην καλύτερη θεραπεία και έκβαση των νοσημάτων. Στη δευτερογενή πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι εξετάσεις προ-κλινικού ελέγχου, καθώς επιμηκύνουν το χρόνο επιβίωσης, μειώσουν τις επιπλοκές και μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα πλήρους ίασης.