Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση είναι η βασικότερη από τις λεγόμενες δοκιμασίες της πνευμονικής λειτουργίας. Ουσιαστικά μέσω της εξέτασης αυτή ο πνευμονολόγος μπορεί να μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια τον αέρα που κατακρατείται και διακινείται από τους πνεύμονες. Με τη σπιρομέτρηση ο πνευμονολόγος καταγράφει τους πνευμονικούς όγκους και τις ροές αέρα που μπορεί να αναπτύξει ο εξεταζόμενος και αντίστοιχα κατατάσσει μια πνευμονοπάθεια σε περιοριστική (ελαττωμένο «μέγεθος» των πνευμόνων) ή αποφρακτική (δυσκολία διακίνησης του αέρα με την αναπνοή). Η σωστή εκτέλεση της διαδικασίας της σπιρομέτρησης και η έγκυρη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της είναι κατεξοχήν γνωστικά αντικείμενα της πνευμονολογικής ειδικότητας.

Η εξέταση είναι σύντομη, ανώδυνη και γίνεται με τη χρήση του σπιρόμετρου, το οποίο είναι ένας μικρός κύλινδρος – επιστόμιο μέσα στον οποίο αναπνέει ο εξεταζόμενος. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος εκπνέει στην ειδική συσκευή όσο περισσότερο αέρα μπορεί και όσο πιο δυνατά. Με τον τρόπο αυτό ο πνευμονολόγος καταγράφει πόσο πολύ αέρα μπορεί να φυσήξει συνολικά και πόσο πολύ αέρα μπορεί να εκπνεύσει στο πρώτο δευτερόλεπτο της εξέτασης.

Η σπιρομέτρηση έχει χαρακτήρα προληπτικό (πχ σε καπνιστές, επαγγελματίες με έκθεση σε βλαβερή ατμόσφαιρα, δύτες κτλ), διαγνωστικό (διάγνωση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, βρογχίτιδας, άσθματος, περιοριστικών νοσημάτων) καθώς και παρακολούθησης μιας χρόνιας νόσου ή μιας χορηγούμενης αγωγής.

Πότε χρειάζεται να κάνω την εξέταση αυτή;

Οι περιπτώσεις που μπορεί να σας προβληματίσουν και να χρειάζεται να κάνετε την εξέταση της σπιρομέτρησης είναι: Εάν είστε άνω των 40 ετών, εάν είστε ή έχετε υπάρξει καπνιστής, εάν βήχετε πολύ, αν σας κόβεται η ανάσα όταν περπατάτε γρήγορα, αν ανησυχείτε για την υγεία των πνευμόνων σας ή αν λαμβάνετε θεραπεία για κάποια πνευμονική νόσο.