Συνταγογράφηση (πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ)

Ο πνευμονολόγος έπειτα από την κλινική εξέταση ή στις περιπτώσεις που υπάρχει τακτική παρακολούθηση του εξεταζόμενου, μπορεί να εκδώσει συνταγές φαρμάκων για πνευμονολογικές παθήσεις μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι συμβεβλημένοι μέσω του ΕΟΠΥΥ επιβαρύνονται οικονομικά με ένα μικρό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων ανάλογα με την πάθησή τους.