Υπέρηχος πνευμόνων

Η εξέταση του αναπνευστικού συστήματος με χρήση συσκευής υπερήχων έχει πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες ενδείξεις, ωστόσο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε αρκετές περιπτώσεις. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ωστόσο υπάρχουν καταστάσεις εκτός ΜΕΘ που εφαρμόζονται οι υπέρηχοι: εκτίμηση πλευριτικών συλλογών και διενέργεια παρακέντησης, διάγνωση πνευμοθώρακα και εκτίμηση κινητικότητας των ημιδιαφραγμάτων. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εξέτασης είναι η απουσία ακτινοβολίας και η ευκολία επανάληψης για τη σύγκριση των ευρημάτων. Επίσης πρόκειται για μια γρήγορη, άμεση και ανώδυνη εξέταση χωρίς επιπλοκές και με χαμηλό κόστος συγκριτικά με άλλα διαγνωστικά μέσα.

Πότε συστήνεται ο υπέρηχος πνευμόνων;

Η εξέταση αυτή συστήνεται από τον πνευμονολόγο, όταν χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος, τη θέση και ενίοτε για τη φύση της πλευριτικής συλλογής. Ειδικά στις περιπτώσεις των παιδιών με πνευμονία και στην πιθανότητα ύπαρξης υγρού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση και διαχείριση της κατάστασης, καθώς και στην αποφυγή έκθεσης του παιδιού στην ακτινοβολία που απαιτούν οι ακτινογραφίες.