Παραπεμπτικά εξετάσεων (πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ)

Κατόπιν κλινικής εξέτασης από τον πνευμονολόγο ή σε περιπτώσεις τακτικής παρακολούθησης, εκδίδονται παραπεμπτικά για:

  • εξετάσεις αίματος
  • ακτινογραφίες
  • αξονικές τομογραφίες
  • άλλες εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Τα παραπεμπτικά αυτά αφορούν περαιτέρω εξετάσεις και χρησιμεύουν στην ολοκληρωμένη κλινική εικόνα του εξεταζόμενου. Παράλληλα λειτουργούν ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την τελική διάγνωση που θα θέσει ο γιατρός. Οι συμβεβλημένοι μέσω του ΕΟΠΥΥ επιβαρύνονται οικονομικά με ένα μικρό έως μηδενικό ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με την εξέταση ή την κάθε πάθηση.

 

περισσότερα...

Συνταγογράφηση (πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ)

Ο πνευμονολόγος έπειτα από την κλινική εξέταση ή στις περιπτώσεις που υπάρχει τακτική παρακολούθηση του εξεταζόμενου, μπορεί να εκδώσει συνταγές φαρμάκων για πνευμονολογικές παθήσεις μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι συμβεβλημένοι μέσω του ΕΟΠΥΥ επιβαρύνονται οικονομικά με ένα μικρό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων ανάλογα με την πάθησή τους.

 

περισσότερα...

Γνωματεύσεις αναπνευστικών συσκευών

Στις περιπτώσεις που ο πνευμονολόγος κρίνει απαραίτητη τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών, μπορεί να εκδώσει μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, γνωματεύσεις για τη χορήγηση αναπνευστικών συσκευών (CPAP, BiPAP, αναπνευστήρες), νεφελοποιητών (για χορήγηση αναπνευστικών φαρμάκων) και συσκευών αναρρόφησης πτυέλων. Οι συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αναλώσιμα υλικά που δικαιούνται και για τον τρόπο χορήγησής τους είτε από το ασφαλιστικό τους ταμείο είτε από το θεράποντα ιατρό τους.

 

περισσότερα...

Γνωματεύσεις οξυγονοθεραπείας

Η οξυγονοθεραπεία αφορά τη θεραπεία που στοχεύει στην αύξηση του οξυγόνου στον οργανισμό προκειμένου να υπάρχει συνεχής παροχή ιατρικού οξυγόνου μέσω της ρινικής διάταξης ή μάσκας. Η θεραπεία αυτή συστήνεται σε άτομα, τα οποία δεν μπορούν να προσλάβουν με φυσιολογικό τρόπο το οξυγόνο που απαιτείται από τον οργανισμό. Οι περιπτώσεις αυτές συνήθως σχετίζονται με πνευμονικές παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η Πνευμονική Ίνωση και Υπέρταση καθώς και η Καρδιακή Ανεπάρκεια. Η οξυγονοθεραπεία γίνεται μέσω ορισμένων βασικών μηχανημάτων και σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιείται κατ’ οίκον. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι συμπυκνωτές οξυγόνου, οι φιάλες οξυγόνου, οι νεφελοποιητές και τα οξύμετρα. Διάφορες μελέτες έχουν υπογραμμίσει τα οφέλη από την οξυγονοθεραπεία όσον αφορά τη μείωση της πίεσης, τη βελτίωση της αντοχής στην άσκηση καθώς και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα απαλλάσσει από χρόνιες και ολονύχτιες υποξαιμίες, μειώνει τον αυξημένο αιματοκρίτη και την πνευμονική αγγειακή πίεση, μειώνει την εξέλιξη της πνευμονικής υπέρτασης, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης.

Ο πνευμονολόγος είναι ειδικός για να κρίνει έπειτα από την κλινική εκτίμηση, αν ο εξεταζόμενος χρήζει οξυγονοθεραπεία. Στη συνέχεια μπορεί να εκδώσει γνωματεύσεις για τη χορήγηση συμπυκνωτή οξυγόνου ή την παροχή υγρού οξυγόνου στο σπίτι μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Στην ιατρική γνωμάτευση αναγράφεται η πάθηση και η ανάγκη οξυγονοθεραπείας, το χρονικό διάστημα που χρήζει θεραπείας, η μηνιαία απαιτούμενη ποσότητα στην περίπτωση χρήσης αερίου οξυγόνου και αναφέρονται οι μετρήσεις αερίων αίματος ή το αποτέλεσμα της οξυμετρίας.

 

περισσότερα...

Γνωματεύσεις αναλωσίμων

Υπάρχουν διάφορα αναλώσιμα υλικά, τα οποία συστήνονται από τους ειδικούς προκειμένου να γίνεται καλύτερη έκβαση της θεραπείας αλλά και να βοηθούν στην ποιοτικότερη αντιμετώπιση της κάθε πάθησης και των αναγκών που προκύπτουν. Ορισμένα από τα αναλώσιμα υλικά που προτείνονται συνταγογραφούνται μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Ο πνευμονολόγος, εφόσον εκτιμήσει την κλινική κατάσταση του εξεταζόμενου, μπορεί να συστήσει αν χρήζει τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών που σχετίζονται με πνευμονολογικές παθήσεις. Επομένως, μέσω του ιατρείου εκδίδονται γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών (τραχειοστόματα, καθετήρες αναρρόφησης, γάζες κτλ) για ασθενείς με αναπνευστήρα.

 

περισσότερα...

Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) αφορά την υγειονομική υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Μέσω της επιτροπής των ΚΕ.Π.Α. καθορίζεται i) το ποσοστό αναπηρίας για σύνταξη  ή επίδομα αναπηρίας και ii) το ποσοστό αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. Μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που χρειάζονται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο, είναι απαραίτητο να προσκομίσει τον Εισηγητικό Φάκελο, ο οποίος συμπληρώνεται από τον ιατρό της προέχουσας πάθησης.

Ο πνευμονολόγος αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου, που απαιτείται για τις γνωματεύσεις αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για τις παθήσεις του αναπνευστικού.

 

περισσότερα...

Πιστοποιητικά υγείας

Ο πνευμονολόγος μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικά υγείας για επαγγελματίες, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, καταδύσεις κτλ.

Το πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με Υπουργική απόφαση εκδίδεται σε όσους απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα (όπως οι χειριστές τροφίμων). Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.

 

περισσότερα...